torsdag 17 juni 2010

It's your choice right?

Har Du varit med om att någon säger till Dig att Du gjort ett "konstigt" val?
Efter några månader får Du veta att den som sagt att Du tog det "konstiga" valet gjort likadant själv..

Det har iaf jag och jag tänker på det en del..

1 kommentar: